Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4364 v úseku Nelešovice – Penčičky (Přerov MČ Penčice)

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 11. 2021 0:00 - 29. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4364 v úseku Nelešovice – Penčičky (Přerov MČ Penčice)

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4364 v úseku Nelešovice – Přerov, MČ Penčice, Penčičky.

Termín uzavírky: od 22. 11. 2021 do 28. 11. 2021 29. 11. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920513 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ: Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dochází k prodloužení termínu úplné uzavírky o 1 den.

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou ze zastávky Nelešovice,náves vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/43615 Lipňany – III/4365 Penčice – II/436 Penčice, Penčičky, kde se otočí po III/4364, ul. Na Vrchu – zpět na II/436 ul. Tršická do zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

V opačném směru spoje obsluhují zastávku Přerov,Penčice,Penčičky náves na silnici III/4364 ul. Na Vrchu (směr Nelešovice).

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.