Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43623 Dolní Újezd – Skoky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 9. 2019 - 15. 12. 2019

Úplná uzavírka silnice III/43623 Dolní Újezd – Skoky

Z důvodu rekonstrukce kanalizační sítě bude na silnici III/43623 v úseku Dolní Újezd – Skoky omezen silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 30.9. do 15.12.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA Trans s.r.o., 891345, 891349 a 920516 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů, kdy od počátku bude uzavírka realizována jako úplná uzavírka „MIMO BUS“, až do momentu provádění příčných překopů před obcí Skoky, kdy bude úplná uzavírka „VČETNĚ BUS“.

 

V termínu úplné uzavírky „MIMO BUS“:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo „posuvného pracovního místa“, vždy po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


Stavební práce budou postupovat ve směru z Dolního Újezdu do Skoků s tím, že cca 150m před obcí Skoky se budou realizovat příčné překopy, které nebudou umožňovat průjezd autobusům zmíněných linek po dobu několika dnů.

Termín úplné uzavírky „VČETNĚ BUS“ bude realizovaný:

  • dne 14.11.2019 – příčné překopy
  • od 26.11.2019 7:00 hod. do 28.11.2019 – příčné překopy
  • od 12.12. do 13.12.2019 – frézování a pokládka živice

 

V termínu úplné uzavírky „VČETNĚ BUS“:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Dolní Újezd,Skoky – dále po silnici II/437 – s odbočením vpravo na silnici III/43623 Dolní Újezd – do zastávky Dolní Újezd,kostel na silnici III/43623 nebo III/43610.

Spoje obsluhující zastávku Bohuslávky,lom budou vedeny ze silnice II/437 – s odbočením vlevo na místní komunikaci – s napojením na silnici III/4373 do zastávky Bohuslávky,lom – zpět po silnici III/4373 Dolní Újezd – s napojením na silnici III/43623 do zastávky Dolní Újezd,kostel.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

V termínu úplné uzavírky „VČETNĚ BUS“ bude v obci Dolní Újezd častěji využívána průjezdnost točny u zastávky Dolní Újezd,kostel, kdy točna bude intenzivně využívána i 15m autobusy zajišťujícími vybrané spoje zmíněných linek!

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou, může docházet ke zpoždění cca do 5 minut.