Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43619 v obci Tršice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 11. 2021 0:00 - 12. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43619 v obci Tršice

Z důvodu pokládky kabelového vedení do komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/43619 v obci Tršice.

Termín uzavírky: od 8. 11. 2021 do 12. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891346, 920510, 920513 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (891346), které budou ze zastávky Tršice,nám. vedeny jednosměrnou objízdnou trasou dále po silnici II/436 (směr Doloplazy) – u RD č. p. 151 vlevo na místní komunikaci – s napojením vpravo na III/43619 a dále ve svých trasách směr Vacanovice dle platného jízdního řádu. V opačném směru jsou spoje zmíněnou trasou vedeny standardně.

Zastávky budou touto linkou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Autobusy zajišťující linky 920510 a 920513 využívají uvedenou komunikaci k manipulačnímu otáčení mezi spoji a k najíždění do zastávky Tršice,nám. ve správné směru (tzn. ve směru do Přerova).

Spoje budou začínat a končit v zastávce Tršice,nám. (směr Doloplazy, přilehlá ke kostelu), kde se po obsloužení zastávky otočí po místní komunikaci a III/43617 okolo kostela a po II/436 budou pokračovat zpět směr Lipňany / Přerov.

Zastávka Tršice,nám. (směr Přerov) nebude těmito linkami 920510 a 920513 obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru Tršice,nám. (přilehlá ke kostelu).