Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43612 v úseku Osek nad Bečvou – Veselíčko

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
23. 8. 2021 0:00 - 26. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43612 v úseku Osek nad Bečvou – Veselíčko

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/43612 v úseku Osek nad Bečvou – Veselíčko.

Termín uzavírky: od 23. 8. 2021 do 26. 9. 21. 9. 2021 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920516 a 920517 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 920516

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Oseku n. B. dále po silnici I/47 – okružní křižovatka Lipník n. B., Horecko – II/437 Trnávka, Dolní Újezd – III/43623 – III/43610 Veselíčko, Tupec – místní komunikace okolo hřbitova – III/43612 do zastávky Veselíčko,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje v úseku Osek n. B. – okružní křižovatka Lipník n. B., Horecko – Dolní Újezd – Veselíčko / Staměřice, které budou začínat případně končit v Oseku n. B., obslouží pouze zastávku Osek n.Bečvou,točna, kde využijí jedinou možnost otáčení na přilehlé autobusové točně.

 

Linka 920517

Spoje budou vedeny ve směru od Lipníku n. B. do zastávky Osek n.Bečvou,točna, kde se otočí na přilehlé autobusové točně a budou pokračovat po obousměrné objízdné trase z Oseku n. B. dále po silnici I/47 – okružní křižovatka Lipník n. B., Horecko – II/437 Trnávka, Dolní Újezd – III/43623 – III/43610 Veselíčko, Tupec – místní komunikace okolo hřbitova – III/43612 do zastávky Veselíčko,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Osek n.Bečvou,školaOsek n.Bečvou,rest.Osečanka nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Trasování spojů linky 920516 je v současné době negativně ovlivněno již dvěma souběžnými uzavírkami:

  • silnice III/04724 ul. Osmek v místě mostu ev. č. 04724-2 ve městě Přerově v termínu 7. 7. 2021 – 30. 11. 2021, více informací naleznete zde
  • výstavba nové okružní křižovatky silnic I/55 ul. Polní x I/47 ul. Lipnická x III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerově, v blízkosti prodejny LIDL v termínu od 5. 5. do 21. 9. 2021, více informací naleznete zde

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 516Linka 517