Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43610 v úseku Veselíčko – Vicínov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 2. 2023 0:00 - 19. 5. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43610 v úseku Veselíčko – Vicínov

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/43610 v místě mostu ev. č. 43610-3 u obce Veselíčko směr místní část Vicínov.

Termín uzavírky: od 13. 2. 2023 do 19. 5. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920517 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Veselíčko,rest. po III/43610 – III/43612 Osek n. B. – I/47 – III/43610 Prosenice, Radvanice – III/4369 s obsluhou náhradní zastávky Veselíčko,Vicínov – a dále ve svých trasách směr Lazníky dle platného jízdního řádu.

Zastávky Veselíčko,zámekVeselíčko,kamenolom nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Veselíčko,Vicínov nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále směr Lazníky na silnici III/4369 k náhradním označníkům. 


V předpokládaném termínu od 3. 4. 2023, který bude ještě upřesněn dle vývoje klimatických podmínek, dojde k úpravě trasování vybraných spojů na území obce Veselíčko:

Vybrané spoje budou ve Veselíčku navíc vedeny po III/43610 – MK okolo fotbalového hřiště – III/43612 a zajištovat pro oba směry obslužnost stávající zastávky Veselíčko,zámek (v blízkosti zámku, směr Tupec). Ostatní spoje budou vedeny dle výše uvedeného.

Zastávka Veselíčko,zámek (směr Lazníky) nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Veselíčko,kamenolom nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Veselíčko,Vicínov nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále směr Lazníky na silnici III/4369 k náhradním označníkům.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 517