Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43610 v úseku Dolní Újezd – Veselíčko

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 3. 2020 - 31. 5. 2020

Úplná uzavírka silnice III/43610 v úseku Dolní Újezd - Veselíčko

Z důvodu výstavby kanalizace při akci „Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice“ dojde k úplné uzavírce silnice III/43610 v obci Dolní Újezd (směr Veselíčko) a částečné uzavírce silnice II/437 v obci Skoky.

Termín uzavírky: od 2.3. do 31.5.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891345, 891349, 920516, 920517, 920520 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

2.3. – 31.5.2020          částečná uzavírka silnice II/437 Skoky – mimo BUS

9.3. – 22.5.2020          úplná uzavírka silnice III/43610 Dolní Újezd (směr Veselíčko) – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

2.3. – 31.5.2020 částečná uzavírka silnice II/437 Skoky

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo linky 920517 a 920520), které budou vedeny vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v celkové délce maximálně 50 m.

V průběhu stavebních prací bude současná autobusová zastávka Dolní Újezd,Skoky (směr Olomouc) přemístěna dle potřeby stavby o cca 50 m dále, vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení.

 

9.3. – 22.5.2020 úplná uzavírka silnice III/43610 Dolní Újezd (směr Veselíčko)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 920516 a 920517, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase po silnici III/43610 Tupec – místní komunikace okolo hřbitova nebo přímo po silnici III/43612 – s napojením na silnici I/47 Osek n. B. – okružní křižovatka u Lipníka n. B. – silnice II/437 Trnávka – s odbočením na III/43623 Dolní Újezd do zastávky Dolní Újezd,kostel a dále ve svých trasách.

Na zmíněné linky (920516, 920517) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

Upozorňujeme, že výlukový jízdní řád linky 920516 je navíc ovlivněn souběžnou úplnou uzavírkou ul. Osmek v Přerově, více informací o této uzavírce naleznete zde.