Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43610 v obci Radvanice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
27. 9. 2021 0:00 - 31. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43610 v obci Radvanice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/43610 v obci Radvanice.

Termín uzavírky: od 27. 9. 2021 do 31. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514, 920515 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (linka 920514 sp. č. 3, 4, 5, 8, 9 a linka 920515 sp. č. 13, 16, 2, 23, 25, 8, 204, 205), které budou ze silnice I/47 vedeny po obousměrné objízdné trase III/4368 Buk s obsluhou stávající zastávky Buk,hasičská nádrž – místní komunikace okolo hřiště do Radvanic – III/43611 do zastávky Radvanice,náves, kde se otočí a stejnou trasou zpět do Buku na silnici III/4368 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Radvanice,ObÚ se nachází ve stavebním úseku a nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prosenice,žel.st. se nachází ve stavebním úseku a nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prosenice,rozc. (směr Prosenice, železniční stanice) nebude spoji č. 13, 23, 25, 205 linky 920515 obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce ve směru do Buku na silnici I/47.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 514Linka 515