Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43610 v obci Dolní Újezd

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 10. 2020 - 31. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice III/43610 v obci Dolní Újezd

Z důvodu rekonstrukce vozovky po vybudování kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/43610 v obci Dolní Újezd směr Veselíčko.

Termín uzavírky: od 12.10. do 31.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 891345, 891349, 920516, 920517, 920520 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (920516 a 920517) ve směru Veselíčko a nebude možné provádět otáčení autobusů v prostoru točny u kostela sv. Havla (linky 891345, 891349, 920516, 920520).

Obsluha zastávky Dolní Újezd,kostel v přímém směru Skoky nebo Lipník n. B. na silnici III/43623 bude umožněna bez omezení.

Zastávka Dolní Újezd,kostel na silnici III/43610 směr Veselíčko se nachází v úseku stavby a nebude obsluhována po celou dobu uzavírky.

 

Linka 890345

spoje budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávky Dolní Újezd,kostel bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Linka 891345

spoje budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávky Dolní Újezd,kostel bez omezení dle platného jízdního řádu s tím, že spoje končící nebo začínající v zastávce Dolní Újezd,kostel (sp. č. 334, 2, 31, 335, 37) budou manipulační otáčení provádět po silnicích II/437 a II/43623 (okolo fy Trumf) tak, aby vždy obsloužily dotyčnou zastávku ve správném směru dle platného jízdního řádu.

 

Linka 891349 (sp. č.5 a 10)

Sp. č. 5 bude vedený po objízdné trase ze zastávky Dolní Újezd,Skoky – dále po II/437 – s odbočením vpravo na III/43623 Dolní Újezd (okolo fy Trumf) do zastávky Dolní Újezd,kostel (směr Olomouc), odkud bude pokračovat jako zpětný sp. č. 10 – po III/43623 – s napojením zpět na II/437 Skoky a dále ve své trase směr Hlubočky.

Spoje budou obsluhovat zastávku Dolní Újezd,kostel (směr Olomouc) na silnici III/43623 (přilehlá ke kostelu).

 

Linka 920516

dotčené spoje (mimo sp. č. 11, 14, 13 a 16 – spoje končící v Dolním Újezdu) této linky budou ze zastávky Veselíčko,Tupec,náves vedeny po obousměrné objízdné trase po silnici III/43610 Tupec – místní komunikaci okolo hřbitova nebo přímo po silnici III/43612 – s napojením na silnici I/47 Osek n. B. – okružní křižovatka u Lipníka n. B. – silnice II/437 Trnávka – s odbočením na III/43623 Dolní Újezd do zastávky Dolní Újezd,kostel (směr Olomouc) na III/43623 a dále ve svých trasách.

Zastávka Dolní Újezd,kostel bude touto linkou obousměrně obsluhována na silnici III/43623 (blíže ke kostelu).

Spoj č. 11 bude ze zastávky Veselíčko,Tupec,náves vedený po obousměrné objízdné trase po silnici III/43610 Tupec – místní komunikaci okolo hřbitova nebo přímo po silnici III/43612 – s napojením na silnici I/47 Osek n. B. – okružní křižovatka u Lipníka n. B. – silnice II/437 Trnávka, Skoky – s odbočením vpravo na III/43623 Dolní Újezd do zastávky Dolní Újezd,kostel (směr Lipník n. B.), odkud bude pokračovat jako zpětný spoj č. 14 – po III/43623 – okolo fy Trumf s napojením zpět na II/437 a dále po objízdné trase směr Lipník n. B. – Osek n. B. – Veselíčko.

Spoj č. 13 bude ze zastávky Veselíčko,Tupec,náves vedený po obousměrné objízdné trase po silnici III/43610 Tupec – místní komunikaci okolo hřbitova nebo přímo po silnici III/43612 – s napojením na silnici I/47 Osek n. B. – okružní křižovatka u Lipníka n. B. – silnice II/437 Trnávka, Skoky – s odbočením vpravo na III/43623 Dolní Újezd do zastávky Dolní Újezd,kostel (směr Lipník n.B.), odkud bude pokračovat jako zpětný spoj č. 16 – po III/43623 – okolo fy Trumf s napojením zpět na II/437 a dále po objízdné trase směr Lipník n. B. – Osek n. B. – Veselíčko.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 920517

dotčené (víkendové) spoje budou ze zastávky Veselíčko,Tupec,náves vedeny po obousměrné objízdné trase po silnici III/43610 Tupec – místní komunikaci okolo hřbitova nebo přímo po silnici III/43612 – s napojením na silnici I/47 Osek n. B. – okružní křižovatka u Lipníka n. B. – silnice II/437 Trnávka – s odbočením vlevo na III/43623 Dolní Újezd – vpravo III/4373 do zastávky Dolní Újezd,rozc. a dále ve svých trasách směr Bohuslávky.

Zastávka Dolní Újezd,kostel nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Dolní Újezd,rozc.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 920520

Spoj č. 1 po obsloužení zastávky Dolní Újezd,rozc. neprovede závlek do zastávky Dolní Újezd,kostel, ale odbočí vlevo na III/43623 – okolo fy Trumf s napojením na II/437 a dále ve své trase směr Lipník n. B.

 Spoj č. 6 po obsloužení zastávky Lipník n.Bečvou,Trnávka bude vedený dále po II/437 – s odbočením vpravo na souběžnou místní komunikaci u Dolního Újezdu – s odbočením vlevo na III/4373 s obsluhou zastávky Dolní Újezd,rozc., odkud bude pokračovat jako zpětný sp. č. 11 – s napojením na III/43623 – okolo fy Trumf zpět na II/437 a dále ve své trase směr Lipník n. B.

 Spoj č. 21 bude začínat ze zastávky Dolní Újezd,rozc. – s napojením na III/43623 – okolo fy Trumf s napojením na II/437 a dále ve své trase směr Lipník n. B.

Zastávka Dolní Újezd,kostel nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Dolní Újezd,rozc.