Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4354 u obce Vrbátky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 9. 2023 0:00 - 8. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4354 u obce Vrbátky

Z důvodu rekonstrukce železničního svršku dojde k úplné uzavírce silnice III/4354 v místě železničního přejezdu P7593 u obce Vrbátky.

Termín uzavírky: od 4. 9. 2023 do 8. 9. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780400 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice III/4354 (před přejezdem P7593 od Štětovic) – vpravo přes účelovou komunikaci ve vlastnictví Cukrovaru Vrbátky a.s. – železniční přejezd P7594 (u cukrovaru) – místní komunikací s napojením na III/4357 u místní ZŠ – vpravo na náves s náhradní obsluhou stávající zastávky Vrbátky,ZŠ – po III/4357 zpět na silnici III/4354 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávky Vrbátky,žel.přejezd a Vrbátky,pošta nebudou obousměrně obsluhovány s náhradou ve stávající zastávce Vrbátky,ZŠ.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 400