Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4353 Velký Týnec – Grygov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 11. 2023 0:00 - 31. 7. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4353 Velký Týnec - Grygov

Z důvodu výstavby mostu nové komunikace D55 dojde k úplné uzavírce silnice III/4353 v úseku Velký Týnec – Grygov.

Termín uzavírky: od 13. 11. 2023 do 31. 7. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891348, 891351, 920512 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 891348

Spoje č. 1, 7 budou ze zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc. vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po III/4359 Velký Týnec ul. Ke Vsisku – III/4353 ul. Sokolská – ul. Na Návsi a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 3 bude z Grygova veden po III/4353 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci do Vsiska – III/4359 Velký Týnec ul. Ke Vsisku – III/4353 – ul. Sokolská do zastávky Velký Týnec,Na Návsi a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 5 bude veden ze zastávky Velký Týnec,sokolovna jednosměrnou objízdnou trasou po III/4353 ul. Sokolská – III/4359 ul. Ke Vsisku – Vsisko – místní komunikace směr Grygov – III/4353 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 6 bude veden z Grygova po III/4353 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci do Vsiska – III/4359 Velký Týnec ul. Ke Vsisku do náhradní zastávky Velký Týnec,u lavičky.

Spoj č. 8 bude veden ze zastávky Velký Týnec,Komárov po ul. Masarykova a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/4353 ul. Sokolská s obsluhou zastávky Velký Týnec,sokolovna – III/4359 ul. Ke Vsisku – III/4359h s obsluhou zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc. – Olomouc, ul. Týnecká a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Velký Týnec,Na Návsi nebude obsluhována s náhradou v zastávce Velký Týnec,sokolovna.

Spoj č. 9 bude veden ze zastávky Olomouc,Týnecká jednosměrnou objízdnou trasou III/4359h, obslouží zastávku Velký Týnec,Vsisko,rozc. a bude pokračovat po III/4359 Velký Týnec ul. Ke Vsisku – III/4353 ul. Sokolská – ul. Na Návsi a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 18 bude z Grygova veden po III/4353 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci do Vsiska – III/4359 Velký Týnec ul. Ke Vsisku – III/4353 ul. Bystřická, otočí se v prostoru křižovatky před budovou AGRA, zpět na III/4359 ul. Ke Vsisku, obslouží náhradní zastávku Velký Týnec,u lavičky a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 13 bude veden po III/4359 ul. Ke Vsisku a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/4353 ul. Bystřická, otočí se v prostoru křižovatky před budovou AGRA, zpět na III/4359 ul. Ke Vsisku, obslouží náhradní zastávku Velký Týnec,u lavičky – Vsisko – místní komunikace směr Grygov – III/4353 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 16 bude veden z náhradní zastávky Velký Týnec,u lavičky ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 12 budou vedeny ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Velký Týnec,Orlovna nebude obousměrně po celou dobu uzavírky obsluhována bez náhrady.

Zastávka Velký Týnec,sokolovna pro spoje č. 6, 13, 16, 18 nebude obsluhována s náhradou v zastávce Velký Týnec,u lavičky, která  bude umístěna na silnici III/4359 ul. Ke Vsisku před prodejnu domácích potřeb.

Zastávka Velký Týnec,sokolovna pro spoje č. 5, 2, 8, 12 bude obsluhována v původní poloze.

 

Linka 891351

Spoje č. 3, 19, 27, 311, 2, 4, 30, 302, 306, 312 budou vedeny ze zastávky Olomouc,Týnecká  po I/55 a dále obousměrnou objízdnou trasou okružní křižovatka – I/55 Krčmaň a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Velký Týnec,Vsisko,Olympia, Velký Týnec,Vsisko,rozc., Velký Týnec,sokolovna, Velký Týnec,Orlovna nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 7, 15, 17, 25, 301, 305, 307, 309, 313, 6, 14, 32, 34, 304, 308, 310, 314 budou vedeny ze zastávky  Velký Týnec,Vsisko,rozc. po III/4359h Velký Týnec – III/4359 ul. Ke Vsisku – III/4353 ul. Bystřická, otočí se v prostoru křižovatky před budovou AGRA, zpět na III/4359 ul. Ke Vsisku, obslouží náhradní zastávku Velký Týnec,u lavičky a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou III/4353 – III/4359 Vsisko – III/4359h – okružní křižovatka – I/55 – Krčmaň a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Velký Týnec,Orlovna nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Velký Týnec,Vsisko,Olympia bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Velký Týnec,sokolovna nebude obsluhována s náhradou v zastávce Velký Týnec,u lavičky, která bude umístěna na silnici III/4359 ul. Ke Vsisku před prodejnu domácích potřeb.

Spoje č. 303, 332 budou vedeny ze zastávky Velký Týnec,Vsisko,Olympia obousměrnou objízdnou trasou zpět po III/4359h – okružní křižovatka – I/55 Krčmaň a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc., Velký Týnec,sokolovna, Velký Týnec,Orlovna nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 920512

Spoj č. 1 bude veden ze zastávky Krčmaň,Olomoucká jednosměrnou objízdnou trasou po I/55 Olomouc – okružní křižovatka – III/4359h – III/4359 Velký Týnec ul. Ke Vsisku – III/4353 ul. Bystřická, otočí se v prostoru křižovatky před budovou AGRA, zpět na III/4359 ul. Ke Vsisku, obslouží náhradní zastávku Velký Týnec,u lavičky a bude pokračovat dále ve své trase do zastávky Olomouc,hl.nádr., kde bude předčasně ukončen.

Zastávky Velký Týnec,Orlovna a Olomouc,aut.nádr. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Velký Týnec,sokolovna nebude obsluhována s náhradou v zastávce Velký Týnec,u lavičky, která bude umístěna na silnici III/4359 ul. Ke Vsisku před prodejnu domácích potřeb.

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky ze zastávky Olomouc,hl.nádr. ve své trase do zastávky Olomouc,aut.nádr.podchod dále po I/55 ul. Rolsberská – ul. Přerovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou okružní křižovatka – I/55 Krčmaň a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Olomouc,aut.nádr.,  Velký Týnec,Vsisko,rozc., Velký Týnec,sokolovna, Velký Týnec,Orlovna nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 3, 5, 7, 11, 4, 12 budou vedeny ze zastávky Krčmaň,Olomoucká  po I/55 a dále obousměrnou objízdnou trasou I/55 Olomouc – okružní křižovatka – I/55 ul. Přerovská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Velký Týnec,Vsisko,rozc. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Velký Týnec,sokolovna nebude spoji č. 5, 7 obsluhována bez náhrady.

Zastávka Velký Týnec,Orlovna nebude spoji č. 5, 7 obsluhována bez náhrady.

Zastávka Velký Týnec,Vsisko,Olympia nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 6, 8 budou vedeny ze zastávky Velký Týnec,Vsisko,Olympia po III/4359h a dále jednosměrnou objízdnou trasou – okružní křižovatka – I/55 směr Krčmaň a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc., Velký Týnec,sokolovna, Velký Týnec,Orlovna nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 9 bude z Krčmaně veden po I/55 jednosměrnou objízdnou trasou směr Olomouc – okružní křižovatka – III/4359h do zastávky Velký Týnec,Vsisko,Olympie a dále ve své trase do zastávky Olomouc,hl.nádr., kde bude předčasně ukončen.

Zastávky Olomouc,aut.nádr., Velký Týnec,Vsisko,rozc. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 10 bude začínat v zastávce Olomouc,hl.nádr. a bude veden ve své trase do Velkého Týnce, III/4359 ul. Ke Vsisku, poté jednosměrnou objízdnou trasou III/4353 ul. Bystřická, otočí se v prostoru křižovatky před budovou AGRA, zpět na III/4359 ul. Ke Vsisku, obslouží náhradní zastávku Velký Týnec,u lavičky – Vsisko – III/4359h – Olomouc – okružní křižovatka – I/55 – Krčmaň a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Velký Týnec,Orlovna a Olomouc,aut.nádr. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Velký Týnec,sokolovna nebude obsluhována s náhradou v zastávce Velký Týnec,u lavičky, která bude umístěna na silnici III/4359 ul. Ke Vsisku před prodejnu domácích potřeb.

 

Na linky 891348, 891351, 920512 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 348Linka 351Linka 512