Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4353 v Blatci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
14. 8. 2023 0:00 - 21. 12. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4353 v Blatci

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/4353 v Blatci.

Termín uzavírky: od 14. 8. 2023 do 22. 11. 2023 21. 12. 2023 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920500 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

14. 8. 2023 – 8. 10. 2023 25. 9. 2023 úplná uzavírka III/4353 od Duban směr Grygov včetně křižovatky s III/43510

9. 10. 2023 26. 9. 2023 22. 11. 2023 21. 12. 2023 úplná uzavírka III/4353 od křižovatky s III/43510 po nájezd na II/435

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 14. 8. 2023 – 8. 10. 2023 25. 9. 2023 úplná uzavírka III/4353 od Duban směr Grygov včetně křižovatky s III/43510

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (spoje č. 8, 16, 19, 22, 23, 45), které budou ze silnice II/435 vedeny po III/4353 a dále obousměrnou objízdnou trasou okolo pomníku na panelovou místní komunikaci s obsluhou náhradní zastávky Blatec,náves – poté po místní komunikaci okolo fotbalového hřiště – III/43510 a dále ve svých trasách směr Charváty dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Blatec,náves nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na panelovou místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 156 k náhradním označníkům.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním cca 5 minut.


V termínu 9. 10. 2023 26. 9. 202322. 11. 2023 21. 12. 2023 úplná uzavírka III/4353 od křižovatky s III/43510 po nájezd na II/435

Uvedeným úsekem II/435 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (spoje č. 8, 16, 19, 22, 23, 45), které budou od Charvát vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/43510 do zastávky Blatec,náves – III/4353 směr Dubany, otočí se na komunikaci na návsi – zpět na III/43510 – II/435 s obsluhou náhradní zastávky Blatec,rozc. a dále ve svých trasách směr Kožušany–Tážaly dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Blatec,rozc. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na II/435 (Olomouc – Tovačov), ke stejnojmenným označníkům.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním cca 5 – 7 minut.