Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4345 v obci Ivaň

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
10. 8. 2020 - 24. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice III/4345 v obci Ivaň

Z důvodu celkové rekonstrukce propustku dojde k úplné uzavírce III/4345 v obci Ivaň.

Termín uzavírky: od 10.8. do 24.9.2020 13.9.2020 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404, 780405, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920500 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude spojům zmíněných linek umožněn obousměrný průjezd a tyto budou vedeny po níže uvedených objízdných trasách:

 

Linka 780404

Zastávka Ivaň bude pro tuto linku přemístěna zhruba 350 metrů zpět ve směru na Tovačov k náhradnímu označníku.

 

Linka 780405

Zastávka Ivaň bude pro tuto linku přemístěna zhruba 350 metrů zpět ve směru na Tovačov k náhradnímu označníku.

Spoj č. 8 bude veden objízdnou trasou ze zastávky Uhřičice do Polkovic a zde vpravo po II/435 přes Oplocany do zastávky Tovačov,aut.st. a dále dle platné licence.

Z důvodu objízdné trasy nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady zastávky Obědkovice; Klenovice na Hané; Klenovice na Hané, ZŠ; Ivaň,sokolovna a Ivaň.

Jako náhradní zastávka za Polkovice,rozc. bude obsluhována zastávka Polkovice,rest.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780932

Spoje č. 3, 9, 12, 22, 31 (ze směru z/do Klenovic na Hané) budou obsluhovat zastávku Ivaň v původní poloze.

Spoj č. 27 bude veden objízdnou trasou ze zastávky Obědkovice,U křížku po II/367 do Polkovic a zde vlevo po II/435 přes Oplocany do zastávky Tovačov,aut.st.

Z důvodu objízdné trasy nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady zastávky Klenovice na Hané,ZŠ; Ivaň,sokolovna; Ivaň a Tovačov,Prostějovská.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 920500

Spoj č. 2 bude po dobu trvání uzavírky zkrácen a bude začínat až ze zastávky Tovačov,aut.st. Zastávky Ivaň a Tovačov,Prostějovská nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád od termínu 17. 8. 2020, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V termínu od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020 bude zkrácení tohoto spoje řešeno přepravním opatřením.

 

Přetrasování linek 931, které jsou dnes vedeny přes Ivaň z důvodu uzavírky II/367 Klenovice n. H. – Čehovice bude následovně: objízdná trasa pro linky 780931, 771931, 823931 bude obousměrně vedena ze zastávky Čehovice po místní komunikaci na silnici III/36711, vlevo Výšovice II/433, vlevo III/36717 Skalka, vpravo II/367 Čelčice a dále dle platných licencí, více informací o této uzavírce naleznete zde.