Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4343 ulice Biskupická v obci Kralice na Hané

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
27. 9. 2021 0:00 - 26. 11. 2021 23:59

Úplná uzavírka silnice III/4343 ulice Biskupická v obci Kralice na Hané

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/4343 ul. Biskupická v obci Kralice na Hané.

Termín uzavírky: od 27. 9. 2021 do 14. 11. 2021 26. 11. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/4343 ulice Biskupická nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780403

Spoj č. 4 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 směr Hrdibořice – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780404

Spoje č. 5, 11 budou vedeny ze zastávky Kralice na Hané,Prostějovská po III/3674 ul. Prostějovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/3677 ul. U Lázní, Zákostelí, ul. Olomoucká s náhradní obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150 směr Hrdibořice – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780405

Spoj č. 18 bude veden ze zastávky Biskupice,hřbitov jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4344 – II/150 směr Prostějov – III/3677 Kralice na Hané s náhradní obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,hřbitov – III/3677 ul. Olomoucká, Zákostelí, U Lázní, III/3674 ul. Prostějovská s obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,Prostějovská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Kralice na Hané,ObÚ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Kralice na Hané,hřbitov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 19, 26 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Hrubčice,ObÚ po silnici II/4342 do Kralic na Hané ulicemi Hrubčická, Vítova, Hlavní třída, Masarykovo nám. – III/3677 ul. Olomoucká s náhradní obsluhou stávající zastávky Kralice na Hané,hřbitov – II/150 směr Dub n. Mor. – III/4344 Biskupice do zastávky Biskupice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 403Linka 404Linka 405