Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43421 v obci Hlinsko

Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2024 0:00 - 31. 7. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43421 v obci Hlinsko

Z důvodu stavebních prací na opravě povrchů vozovky po výstavbě kanalizace a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/43421 v obci Hlinsko.

Termín uzavírky: od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920522 a 920944 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky, kde provoz autobusů bude upraven přechodným dopravním značením, případně řízen semafory.

Pro spoje zmíněné linky 920522 bude zachována možnost otáčení před Hasičskou zbrojnicí u zastávky Hlinsko,pož.zbroj. po celou dobu stavebních prací.

 

V průběhu stavebních prací dojde k dočasnému omezení obsluhy zastávky Hlinsko,pož.zbroj. (směr Kladníky), která nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 20 m zpět ve směru jízdy na chodník v blízkosti RD č. p. 55 k náhradnímu označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek úsekem stavby může docházet k jejich zpoždění přibližně do 5 minut.