Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43419 mezi obcemi Osek nad Bečvou a Oldřichov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 7. 2024 0:00 - 20. 12. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43419 mezi obcemi Osek nad Bečvou a Oldřichov

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/43419 v místě mostu ev. č. 43419-2 přes řeku Bečvu mezi obcemi Osek nad Bečvou a Oldřichov.

Termín uzavírky: od 8. 7. 2024 do 20. 12. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920518 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 518, které budou vedeny objízdnými trasami následovně:

 

Spoje č. 1, 3, 4, 9, 13, 14 a 201 budou po náhradní obsluze stávající zastávky Osek n.Bečvou,škola vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Oseku n. B. po silnicích I/47 – III/43415 Prosenice – III/43415 Radslavice – III/43416 okolo ObÚ – II/434 s obsluhou stávající zastávky Radslavice,náves a dále ve svých trasách směr Přerov (mimo obce Oldřichov a Sušice) dle platného jízdního řádu.

Zastávka Osek n.Bečvou,rozc.Oldřichov nebude těmito spoji obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Osek n.Bečvou,škola.

Zastávky Oldřichov,náves a Sušice,náves nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Sušice,škola nebude sp. č. 14 obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 202, 204 a 205 budou v úseku obcí Osek n. B. – Radslavice vedeny po výše uvedené objízdné trase s tím, že v Radslavicích budou pokračovat ze silnice III/43415 ul. Slaměníkova obousměrnou objízdnou trasou po II/434 Sušice – III/43419 Oldřichov, kde se otočí a po obsloužení stávající zastávky Oldřichov,náves stejnou cestou zpět, už ve své trase směr Přerov dle platného jízdního řádu.

Zastávka Osek n.Bečvou,rozc.Oldřichov nebude těmito spoji obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Osek n.Bečvou,škola.

Zastávky Oldřichov,náves a Sušice,náves budou těmito spoji obsluhovány.

Zastávka Sušice,škola bude obsluhována sp. č. 6, 7, 10, 15, 17, 205.


Z důvodu zachování dopravní obslužnost obcí Oldřichov a Sušice v co nejbližší podobě současnému objemu spojů, dojde k úpravám trasování vybraných spojů i na linkách 920523 a 920930.

 

Linka 523

Vybrané spoje budou z obce Sušice provádět závlek do obce Oldřichov se zajištěním obslužnosti stávající zastávky Oldřichov,náves.

 

Linka 930

Vybrané spoje budou z obce Sušice provádět závlek do obce Oldřichov se zajištěním obslužnosti stávající zastávky Oldřichov,náves.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády (s platností od 8. 7. 2024 do 14. 12. 2024, konec celostátní platnosti JŘ 2023 / 2024), ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 518Linka 523Linka 930