Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43413 u místní části Přerova Kozlovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
22. 6. 2023 0:00 - 18. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43413 u místní části Přerova Kozlovice

Z důvodu celkové rekonstrukce propustku dojde k úplné uzavírce silnice III/43413 u obce Přerov, místní část Kozlovice směr Grymov.

Termín uzavírky: od 22. 6. 2023 do 29. 9. 18. 9. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920515, 920518, 920523 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

 

Linka 920515 a linka 920518 (spoje č. 11, 2, 12)

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Prosenice,cukrovar po silnici III/43415 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Grymov,kaple – III/43415 do Radslavic (ul. Slaměníkova) – na silnici II/434 (ul. Přerovská) – po II/434 Kozlovice do stávající zastávky Přerov,Kozlovice,náves a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Grymov,kaple nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 600 m dále na silnici III/43415 směr Radslavice k náhradním označníkům.

 

Linka 920518 (spoj č. 7) a linka 920523 (spoj č. 202)

Spoje nebudou zajišťovat obslužnost obce Grymov, ale budou vedeny objízdnou trasou ze zastávky Radslavice,náves po silnici II/434 přímo do Kozlovic do stávající zastávky Přerov,Kozlovice,náves a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Grymov,kaple nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky (920518 a 920523) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 518Linka 523