Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4341 v úseku Hrubčice – Otonovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
21. 9. 2020 - 23. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice III/4341 v úseku Hrubčice – Otonovice

Z důvodu opravy kabelu nízké napětí dojde k úplné uzavírce silnice III/4341 v úseku Hrubčice – Otonovice.

Termín uzavírky: od 21.9. do 23.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404, 780405, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase po silnicích II/434 Hrubčice – II/367 směr Bedihošť nebo Čehovice, případně nebudou provádět závlek z Hrubčic do Otonovic, mimo níže uvedené linky a spoje.

Zastávka Hrubčice nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovaná zastávka bude Hrubčice,ObÚ.

Zastávka Hrubčice,Otonovice nebude většinou spojů dotčených linek obsluhována mimo níže uvedené.

 

Linka 780932 (spoj č. 27)

bude vedený ze zastávky Bedihošť po silnici II/367 a II/434 na zastávku Hrubčice,ObÚ (náhradou za zrušenou zastávku Hrubčice), po otočení zpět po II/434 na II/367 mimo zastávku Hrubčice,Otonovice a dále dle platné licence směr Čehovice.

 

Dotčené spoje linek 780404 (sp. č. 15, 16, 19); 780405 (sp. č. 6, 88); 780932 (sp. č. 88)

budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Hrubčice,Otonovice – III/4341 – II/367 a dále ve svých trasách směr Bedihošť, Čehovice  / nebo po II/434 směr Hrubčice a dále ve svých trasách.

Zastávku Hrubčice,Otonovice budou obsluhovat pouze tyto uvedené spoje dotčených linek.

Zastávka Hrubčice nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnými trasami může docházet ke zpoždění cca do 5 minut.