Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4335 v obci Doloplazy (PV)

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 5. 2019 - 10. 5. 2019

Úplná uzavírka silnice III/4335 v obci Doloplazy (PV)

Z důvodu opravy železniční vlečky u Prefy bude neprůjezdná komunikace v Doloplazech i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 9.5.2019, 8:00 hod. do 10.5.2019, 17:00 hod.
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780406, 780933 a 780934 dopravce FTL a.s.
 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/4335 před železničním přejezdem  – s odbočením na silnici III/43310 – s odbočením na konci obce na místní komunikaci okolo areálu a parkoviště ŽPSV s.r.o. – zpět na silnici III/4335 a dále ve svých trasách.

 
Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.