Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4333 Výšovice – Vřesovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 9. 2018 - 20. 9. 2018

Úplná uzavírka silnice III/4333 Výšovice – Vřesovice

Termín: od 17.9.2018 do 20.9.2018

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 780933 a 780934 dopravce FTL Prostějov.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy: Při úplné uzavírce nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a dotčené spoje linek 780933 a 780934 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede z Výšovic po komunikaci II/433 (směr Němčice) a následně po III/4334 do Vřesovic na zastávku Vřesovice, kde se autobus otočí a dále dle platného jízdního řádu. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Výšovice, u mostu a Vřesovice, u mlýna nebudou po dobu uzavírky obsluhovány.