Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43326 v obci Stříbrnice (PR) – průtah obcí.

Změna v autobusové dopravě
19. 8. 2019 - 20. 12. 2019

Úplná uzavírka silnice III/43326 v obci Stříbrnice (PR) – průtah obcí.

Z důvodu rekonstrukce silnice III/43326 v obci Stříbrnice (PR) – průtah obcí bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 19.8.do 20.12.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920940 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

  1. etapa od 19.8. do 20.10.2019: od křižovatky silnic I/47 s III/43326 – průtah obcí po křižovatku silnice III/43326 směr Měrovice n.H. s místní komunikací k obecnímu úřadu
  2. etapa od 21.10. do 20.12.2019: od křižovatky silnice III/43326 směr Měrovice n.H. s místní komunikací k obecnímu úřadu po konec intravilánu obce směr Měrovice n.H.

 

Uvedeným úsekem v průběhu 1. etapy, který dnes využívají autobusy k otáčení, nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky a budou ukončeny na parkovišti před sportovním areálem (hřiště, koupaliště – ve směru od Křenovic vlevo ze silnice I/47), z důvodu nemožnosti bezpečného otáčení autobusů zmíněné linky v blízkosti obecního úřadu, případně zastávky Stříbrnice,rest.

Zastávka Stříbrnice,rest. bude obousměrně zrušena a přemístěna do prostoru zmíněného parkoviště.

 

Uvedeným úsekem v průběhu 2. etapy nejsou vedeny spoje uvedené linky a již by měl být umožněn průjezd obcí v úseku 1. etapy, tzn. od křižovatky silnic I/47 s III/43326 – průtah obcí po křižovatku silnice III/43326 směr Měrovice n.H. s místní komunikací k obecnímu úřadu – dále po místní komunikaci okolo obecního úřadu – s napojením zpět na silnici I/47.

Zastávka Stříbrnice,rest. již bude obsluhována v průvodní poloze (u obecního úřadu).

 

Pokud nebude průjezd pro autobusy umožněn, bude se i nadále využívat prostor parkoviště před sportovním areálem ve smyslu 1. etapy.