Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43321 v obci Hruška

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 3. 2023 0:00 - 12. 7. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43321 v obci Hruška

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/43321 v obci Hruška.

Termín uzavírky: od 13. 3. 2023 do 12. 7. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780932, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

ETAPA 1: 13. 3. 2023 – 31. 5. 2023 – úplná uzavírka III/43321 ve směru od Němčic n. H. po RD č. p. 38

ETAPA 2: 1. 6. 2023 – 12. 7. 2023 – úplná uzavírka III/43321 od RD č. p. 38 směr Tvorovice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

ETAPA 1: 13. 3. 2023 – 31. 5. 2023 – úplná uzavírka III/43321 ve směru od Němčic n. H. po RD č. p. 38

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům linky 780932, které se po obsluze náhradní zastávky Hruška otočí a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/43321 Tvorovice – III/36719 Pivín – II/433 Němčice n. H. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hruška nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 250 m směr Tvorovice ke kulturnímu domu, k náhradnímu označníku.

 

Z provozních důvodů dojde k časovému posunu i u spoje č. 1  na lince 780933.

 

Na linky 780932 a 780933 budou v průběhu etapy 1 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


ETAPA 2: 1. 6. 2023 – 12. 7. 2023 – úplná uzavírka III/43321 od RD č. p. 38 směr Tvorovice

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům linky 780932, které se po obsluze zastávky Tvorovice otočí v prostoru křižovatky u místní kaple a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/43321 – III/36719 Pivín – II/433 Němčice n. H. – III/4335 – III/43321 Hruška, poté se otočí  okolo kostela sv. Jana Nepomuckého, obslouží zastávku Hruška a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hruška (směr Němčice n. H.) bude obsluhována pro oba směry Prostějov / Němčice n. H. – Dřínov.

Zastávka Hruška (směr Tvorovice) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

Zastávka Tvorovice (směr Hruška) bude obsluhována pro oba směry Prostějov / Hruška.

Zastávka Tvorovice (směr Prostějov) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

Z provozních důvodu může dojít k úpravám některých spojů i na linkách 780933 a 780934, které budou mimořádně zajišťovat obslužnost zastávky Hruška, případně dojde k časovým posunům z důvodu návazností na další linky v rámci vypracovaných výlukových jízdních řádů.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu etapy 2 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 932Linka 933