Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43321 v obci Hruška

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 3. 2023 0:00 - 3. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/43321 v obci Hruška

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/43321 v obci Hruška.

Termín uzavírky: od 13. 3. 2023 do 12. 7. 2023 3. 9. 2023 (změna termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780932, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

ETAPA 1: 13. 3. 2023 – 31. 5. 2023  18. 6. 2023 – úplná uzavírka III/43321 ve směru od Němčic n. H. po RD č. p. 38

ETAPA 2: 1. 6. 2023 – 12. 7. 2023  19. 6. 2023 – 3. 9. 2023 – úplná uzavírka III/43321 od RD č. p. 38 směr Tvorovice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

ETAPA 1: 13. 3. 2023 – 31. 5. 2023 18. 6. 2023 – úplná uzavírka III/43321 ve směru od Němčic n. H. po RD č. p. 38

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům linky 780932, které se po obsluze náhradní zastávky Hruška otočí a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/43321 Tvorovice – III/36719 Pivín – II/433 Němčice n. H. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hruška nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 250 m směr Tvorovice ke kulturnímu domu, k náhradnímu označníku.

 

Z provozních důvodů dojde k časovému posunu i u spoje č. 1  na lince 780933.

 

Na linky 780932 a 780933 budou v průběhu etapy 1 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


ETAPA 2: 1. 6. 2023 – 12. 7. 2023 19. 6. 2023 – 3. 9. 2023 – úplná uzavírka III/43321 od RD č. p. 38 směr Tvorovice

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům linky 780932, které se po obsluze zastávky Tvorovice otočí v prostoru křižovatky u místní kaple a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/43321 – III/36719 Pivín – II/433 Němčice n. H. – III/4335 – III/43321 Hruška, poté obslouží náhradní zastávku Hruška, otočí se okolo kostela sv. Jana Nepomuckého a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hruška nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na místní komunikaci před budovu obecního úřadu, k náhradnímu označníku.

Zastávka Tvorovice (směr Hruška) bude obsluhována pro oba směry Prostějov / Hruška.

Zastávka Tvorovice (směr Prostějov) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

 

Linka 780933

Spoj č. 4 bude mimořádně obsluhovat zastávku Hruška.

 

Na linky 780932 a 780933 budou v průběhu etapy 2 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 932Linka 933