Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/43321 Tvorovice – Hruška

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
10. 8. 2020 - 14. 12. 2020

Úplná uzavírka silnice III/43321 Tvorovice - Hruška

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/43321 v úseku Tvorovice – Hruška.

Termín uzavírky: od 10.8. do 30.11.2020 12.12.2020 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780932, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 780932, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/43321 v Tvorovicích, kde se otočí („u křížku“ naproti domu č. p. 100) a obslouží náhradní zastávku Tvorovice – zpět po III/43321 – vpravo III/36719 Klenovice n. H. – zpět po III/36719 Pivín – vlevo II/433 Němčice n. H. s obsluhou zastávek v Němčicích n. H. – vlevo III/4335 – vlevo III/43321 Hruška, kde se otočí na návsi po místní komunikaci okolo obecního úřadu a kostelu Sv. Jana Nepomuckého a obslouží stávající zastávku Hruška (směr Němčice n. H.) – zpět na III/43321 a dále ve svých trasách dle licence.

Zastávka Hruška (směr Němčice n. H.) bude obsluhována pro oba směry Prostějov / Němčice n. H. – Dřínov.

Zastávka Hruška (směr Tvorovice) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

Zastávka Tvorovice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou v prostoru „u křížku“ naproti domu č. p. 100 u náhradního označníku.  

 

Z provozních důvodu dojde k úpravám některých spojů i na linkách 780933 a 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s., které budou mimořádně zajišťovat obslužnost zastávky Hruška, případně dojde k časovým posunům z důvodu návazností na další linky v rámci vypracovaných výlukových jízdních řádů.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.