Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37772 Určice – Alojzov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
16. 3. 2020 - 24. 4. 2020

Úplná uzavírka silnice III/37772 Určice – Alojzov

Na základě informací zhotovitelské stavební společnosti dochází k obnovení stavebních prací a platnosti výlukového jízdního řádu.

Z důvodu kompletní rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/37772 v úseku Určice – Alojzov.

Termín uzavírky: od 30.3.2020 (obnovení termínu) do 24.4.2020 

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov po silnici III/37762 přes Dětkovice do Vranovic – s odbočením na silnici III/37763 Vranovice směr Vincencov – s odbočením před Vincencovem stále po silnici III/37763 – s napojením na silnici III/37745 u Otaslavic do Myslejovic – z Myslejovic po silnici III/37772 do Alojzova na náhradní zastávku Alojzov v blízkosti křižovatky se silnicí III/37749.

Zastávka Alojzov bude obousměrně přemístěna o cca 100 m dále v blízkosti firmy Elmo – plast.

Zastávka Určice,has.zbroj. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.