Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37766 v obci Určice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 7. 2023 0:00 - 3. 10. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37766 v obci Určice

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/37766 v obci Určice.

Termín uzavírky: od 24. 7. 2023 31. 7. 2023 do 11. 9. 2023 3. 10. 2023 (změna termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spoji č. 6 linky 780409 a spojům č. 2, 6, 17 a 313 linky 780410, které budou po obsluze zastávky Určice,hřbitov vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/4332 – odbočení na místní komunikaci okolo Hospodářského družstva Určice – zpět na III/37766 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházek k jejich mírnému zpoždění.