Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37763 v obci Vranovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
30. 9. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/37763 v obci Vranovice

Z důvodu rekonstrukce komunikace III/37763 v obci Vranovice – průtah obcí, bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 30.9. do 30.11.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780408 a 780409 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Vranovice-Kelčice,Vranovice po silnici III/37762 – (pod dálnicí D46) na silnice III/0462 – III/37746 do Otaslavic a dále po silnicích III/37745 – III/37763 a III/37764 do Vincencova na zastávku Vincencov.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou budou na tyto linky vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časové polohy jednotlivých spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže.