Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37762 v obci Určice

Změna v autobusové dopravě
4. 11. 2019 - 29. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/37762 v obci Určice

Z důvodu opravy komunikace po realizaci stavby „Určice – kanalizace a ČOV“ na silnici III/37762 v obci Určice, bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termíny uzavírky:

4.11. – 24. 11. 2019 úplná uzavírka MIMO BUS

25.11. – 29. 11. 2019 úplná uzavírka VČETNĚ BUS

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Úplná uzavírka MIMO BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby.

Všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Úplná uzavírka VČETNĚ BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Seloutky po otočení (u Obecní hospody) zpět po silnicích III/37771, III/37771 a III/37766 do Určic na zastávku Určice,hřbitov, dále dle platné licence.

Zastávka Určice,pošta nebude obsluhovaná.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 minut.