Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37744 v obci Hamry

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 4. 2022 0:00 - 31. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37744 v obci Hamry

Z důvodu pokračujících prací na budování ČOV a kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnice III/37744 v obci Plumlov, místní části Hamry.

Termín uzavírky: od 4. 4. 2022 do 31. 10. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780432, 780433 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/37744 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny ze zastávky Vícov po silnici III/37349 a dále obousměrnou objízdnou trasou – III/37349 – III/37745 Soběsuky – II/377 Žárovice – III/37744 Hamry s náhradní obsluhou zastávky Plumlov,Hamry,točna, kde se otočí na přilehlé autobusové točně a budou pokračovat zpět po III/37744 směr Žárovice ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Plumlov,Hamry nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Plumlov,Hamry,točna.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 729261 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a. s., která bude trasována dle výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 432Linka 433