Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37356 v obci Suchdol

Změna v autobusové dopravě
12. 4. 2021 0:00 - 31. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37356 v obci Suchdol

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizační sítě a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/37356 v obci Suchdol – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 12. 4. do 31. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780435, 780436 a 780443 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

V uzavřeném úseku se nachází zastávky Suchdol,točnaSuchdol,ZŠ, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny v blízkosti stávajících zastávek k náhradním označníkům.

V obci Suchdol dochází také k otáčení autobusů, které přijíždí do obce Suchdol od Jednova a zpět se do Jednova vrací. Pro tyto autobusy bude zajištěno otáčení po celou dobu uzavírky.