Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37356 v obci Ptenský Dvorek

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
9. 5. 2022 0:00 - 30. 9. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37356 v obci Ptenský Dvorek

Z důvodu opravy mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/37356 v místě mostu ev. č. 37356-3 v obci Ptení, MČ Ptenský Dvorek.

Termín uzavírky: od 9. 5. 2022 do 30. 9. 25. 9. 2022 (předčasné ukončení)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780435, 780436, 780443, 780444 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 780435 a 780436), které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780435

Pouze spoj č. 1 nebude vyjíždět z obce Ptení, ale bude začínat až ze stávající zastávky Suchdol,točna a dále vedený ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Ptení; Ptení,Ptenský Dvorek,rest.; Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř. nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Linka 780436

Spoje budou po otočení u stávající zastávky Ptení vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/37349 Vícov – II/150 – III/37354 Holubice – Hrochov – III/37353 Jednov – III/37356 Suchdol do stávající zastávky Suchdol,točna, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř.Ptení,Ptenský Dvorek,rest. nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

V důsledku velmi vysoké kilometrické a časové náročnosti objízdné trasy a z důvodu zajištění současných přestupových vazeb cestujících v obcích Jednov a Brodek u Konice budou vypracovány výlukové jízdní řády i na linky 780443 a 780444.

 

Na zmíněné linky 780435, 780436, 780443, 780444 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 435Linka 436Linka 443Linka 444