Změny ve veřejné dopravě

Omezení průjezdu na silnici III/37352 Ptení – Holubice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 3. 2021 0:00 - 30. 11. 2022 23:00

Omezení průjezdu na silnici III/37352 Ptení – Holubice

Z důvodu havarijního stavu propustku před obcí Ptení dojde k omezení průjezdu vozidel na silnici III/37352 v úseku Ptení – Holubice, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun.

Termín uzavírky: od 11. 3. 2021 do 30. 11. 2022 (předpoklad)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780434 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 780449 dopravce obec Ptení.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Ptení nebo Ptení,ZŠ – po silnici III/37349 Vícov – II/150 – III/37354 Holubice a dále ve svých trasách.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 5 min.