Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37346 v úseku Kladky – Dětkovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 7. 2020 - 6. 12. 2020

Úplná uzavírka silnice III/37346 v úseku Kladky – Dětkovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/37346 v úseku Kladky – Dětkovice.

Termín uzavírky: od 13.7. do 6.12.2020 29.11.2020 (předčasné ukončení)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780440, 780446, 890301 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

  1. etapa 13.7. – 4.10.2020 úplná uzavírka začátek stavebního úseku před obcí Dětkovice – Kladky,ZŠ točna – včetně BUS
  2. etapa 5.10. – 29.11.2020 (začne až po ukončení 1. etapy) úplná uzavírka Kladky,ZŠ točna – konec stavebního úseku za obcí Kladky směr Vysoká – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. etapy 12.7. – 4.10.2020 úplná uzavírka: začátek stavebního úseku před obcí Dětkovice – Kladky točna u ZŠ – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou předčasně ukončeny v náhradní zastávce Ludmírov,Dětkovice u křižovatky před obcí Dětkovice.

V úseku Kladky – Konice budou zavedeny v rámci výlukového jízdního řádu dotčené linky 780446 mimořádně nové spoje, které zajistí dopravní obslužnost obce Kladky a budou v Konici navazovat na další autobusové linky, zejména ve směru na Prostějov.

Nové spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Kladky,ZŠ – po III/37346 s obsluhou zastávky Kladky,Vyšehrad – Ošíkov s obsluhou zastávky Kladky,Ošíkov – Trpín s obsluhou zastávky Kladky,Trpín – Vysoká s obsluhou zastávky Vysoká,náves – III/37322 Březinky – II/366 Dzbel – Jesenec – II/366 ul. Husova, ul. Vrchlického, Masarykovo nám., ul. Švehlova, Konice – do zastávky Konice,aut.st.

Zastávka Ludmírov,Dětkovice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do prostoru křiž. Silnice III/37346 s místní komunikací před obec Dětkovice k náhradnímu označníku.

Zastávky Kladky,obchod, Kladky,dol.konec nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Kladky,ZŠ bude obsluhována pouze mimořádně zavedenými spoji linky 780446, ostatními zmíněnými linkami obsluhována nebude.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády (s platností od 13.7.2020), ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 2. etapa 5.10. – 29.11.2020 (začne až po ukončení 1. etapy) úplná uzavírka: Kladky točna u ZŠ – konec stavebního úseku za obcí Kladky směr Vysoká – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 780446, které budou předčasně ukončeny na točně v zastávce Kladky,ZŠ .

Zastávky Kladky,Vyšehrad; Kladky,Ošíkov; Kladky,Trpín; Vysoká,náves nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněnou linku 780446 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Ostatní zmíněné linky 780440 a 890301 budou vedeny ve svých trasách bez omezení.

 

Z důvodu postupujících stavebních prací nebude v termínu od 11.11. do 29.11.2020 možný příjezd po silnici III/37346 od Dětkovic a otáčení autobusů v prostoru před základní školou. Uzavřený úsek bude od zastávky Kladky,ZŠ po zastávku Kladky,Vyšehrad.

Linky 780440, 780446 a 890301 budou předčasně ukončeny v Kladkách u křižovatky k areálu ZD a bytovkám, kde se budou autobusy i otáčet.

Zastávka Kladky,dol. konec bude sloužit jako konečná i výchozí zastávka a bude přesunuta o několik metrů k náhradnímu označníku v blízkosti křižovatky silnice III/37346 a místních komunikací k ZD a bytovkám.

Zastávky Kladky,obchod; Kladky,ZŠ; Kladky,Vyšehrad; Kladky,Ošíkov; Kladky,Trpín a Vysoká,náves budou zrušeny bez náhrady.


Uvedeným úsekem je vedena i linka 680872 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., která:

v termínu 1. etapy bude vedena bez omezení s obsluhou zastávek dle platného jízdního řádu,

v termínu 2. etapy bude předčasně ukončena v náhradní zastávce Kladky,Vyšehrad.

Zastávka Kladky,ZŠ nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Kladky,Vyšehrad bude přemístěna o cca 90 m dále na křižovatku silnic III/37346 a místní komunikace, kde se budou autobusy i otáčet.

V zatím neupřesněném termínu (předpoklad cca 1 týden v průběhu této etapy) bude probíhat i rekonstrukce předmětné křižovatky za vyloučení autobusů. Linka bude předčasně ukončena v obci Hartinkov, zastávky v úseku Vysoká,náves – Trpín – Ošíkov – Kladky,ZŠ nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.