Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3734 v obci Haňovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
19. 9. 2022 0:00 - 11. 12. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/3734 v obci Haňovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/3734 v obci Haňovice směr Kluzov.

Termín uzavírky: od 19. 9. 2022 do 19. 12. 2022 10. 12. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890307 a 890309 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Termín 1: 19. 9. 2022 – 25.   9. 2022 úplná uzavírka silnice III/3734 – mimo BUS

Termín 2: 26. 9. 2022 – 10. 12. 2022 úplná uzavírka silnice III/3734 – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 19. 9. 2022 – 25. 9. 2022 úplná uzavírka silnice III/3734 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek včetně otáčení okolo kaple sv. Cyrila a Metoděje a obsluhy stávající zastávky Haňovice,náves umístěné vedle budovy OÚ.

 

Termín 2: 26. 9. 2022 – 10. 12. 2022 úplná uzavírka silnice III/3734 – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek včetně nemožnosti otáčení okolo sv. Cyrila a Metoděje. Z důvodu absence náhradní plochy pro bezpečné a plynulé otáčení autobusů v Haňovicích, nebudou spoje č. 4, 18, 26 dotčené linky 890307 a spoj č. 7 dotčené linky 890309 provádět závlek ve směru od Chudobína nebo Nasobůrek do obce Haňovice, bez zajištění obslužnosti stávající zastávky Haňovice,náves.

Zastávka Haňovice,náves (vedle budovy OÚ) nebude těmito spoji obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Haňovice,ZD.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády (s platností od 26. 9. 2022 pouze do 10. 12. 2022 – konec celostátní platnosti JŘ 2021 / 2022), ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 307Linka 309