Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37335 v obci Luká

Změna v autobusové dopravě
26. 8. 2019 - 20. 10. 2019

Úplná uzavírka silnice III/37335 v obci Luká

Z důvodu rekonstrukce komunikace III/37335 směr Veselíčko v obci Luká bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 26.8. do 20.10.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890309, 933249 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Javoříčka, kde obslouží náhradní zastávku na parkovišti u jeskyní – otočí se a budou pokračovat zpět po silnici III/37335 směr Střemeníčko – silnice III/37313 Slavětín – silnice II/373 Luká do zastávky Luká,nám.

Zastávka Luká,Javoříčko,jeskyně bude obousměrně přemístěna o cca 60 m do určeného místa na parkovišti u jeskyní k náhradnímu označníku.

Zastávky Luká,Březina,rozc. a Luká,Veselíčko,náves nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.