Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37329 u obce Bouzov, MČ Blažov

Změna v autobusové dopravě
15. 7. 2024 0:00 - 19. 7. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37329 u obce Bouzov, MČ Blažov

Z důvodu stavebních prací na opravě propustku dojde k úplné uzavírce silnice III/37329 u obce Bouzov, místní část Blažov.

Termín uzavírky: od 15. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890306 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje č. 1, 7, 2, 6 a 10) zmíněné linky, které budou z důvodu chybějící náhradní objízdné trasy předčasně ukončeny v zastávce Bouzov,Kozov,čekárna, kde se může autobus otočit a vyčkat na odjezd následného spoje z této zastávky dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bouzov,Kozov,čekárna bude cílovou i počáteční zastávkou. Odjezdové časy spojů z této zastávky budou dodrženy dle platného jízdního řádu.

 

Úsek mezi zastávkami Bouzov,Kozov,čekárnaBouzov,Kadeřín,náves zůstane zcela bez obsluhy spoji zmíněné linky.

Zastávky Bouzov,Svojanov,rozc.; Bouzov,Blažov,náves; Bouzov,Kadeřín,náves nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Vzhledem ke krátkodobému omezení v trasování spojů budou cestující informováni formou Přepravního opatření.