Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37320 a III/37317 Podolí – Olešnice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
9. 9. 2019 - 27. 10. 2019

Úplná uzavírka silnice III/37320 a III/37317 Podolí – Olešnice

Z důvodu rekonstrukce vozovky silnice III/37320 v úseku Podolí – Olešnice včetně křižovatky v Boří, bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 9.9. do 27.10.2019 (prodloužení termínu o týden)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890303, 890306, 933244 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem silnice III/37320 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek s tím, že bude zajištěn obousměrný průjezd spojům zmíněných linek křižovatkou silnic III/37320 a III/37317 (v Boří) pouze v přímém směru Hrabí – Olešnice, po volné polovině křižovatky až do termínu pokládky finální obrusné vrstvy.

 

Linka 890303 (sp.č. 16)

bude vedena po objízdné trase z křižovatky silnic III/37320 x III/37317 (v Boří) dále rovně po silnici III/37317 – s odbočením na silnici III/37313 Hvozdečko – u hřbitova před Bouzovem s odbočením na zemědělskou komunikaci směr Podolí – s napojením v Podolí na silnici III/37320 směr Bouzov.

Zastávka Bouzov,Podolí,v Boří bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Bouzov,Podolí,rozc.náves bude přemístěna o několik metrů zpět do prostoru křižovatky od Obectova v dohledové vzdálenosti cestujících.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový JŘ.

 

Linka 890306 (sp.č. 5)

bude vedena po objízdné trase u hřbitova před Bouzovem s odbočením na zemědělskou komunikaci směr Podolí – s napojením v Podolí na silnici III/37321 směr Obectov – z Obectova ve stávající trase směr Bouzov.

Zastávky Bouzov,Hvozdečko,čekárna; Bouzov,Olešnice,obchod; Bouzov,Podolí,v Boří; Bouzov,Podolí,hala budou zrušeny bez náhrady.

Zastávka Bouzov,Podolí,rozc.náves bude přemístěna o několik metrů zpět do prostoru křižovatky od Obectova v dohledové vzdálenosti cestujících.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový JŘ.

 

Linka 933244 (sp. č. 2, 15, 19, 20)

bude vedena po obousměrné objízdné trase z křižovatky silnic III/37320 x III/37317 (v Boří) dále rovně po silnici III/37317 – s odbočením na silnici III/37313 Hvozdečko – u hřbitova před Bouzovem s odbočením na zemědělskou MK směr Podolí – s napojením v Podolí na silnici III/37321 směr Obectov (u spojů pokračujících do Obectova).

Zastávka Bouzov,Podolí,v Boří bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Bouzov,Podolí,rozc.náves bude přemístěna o několik metrů zpět do prostoru křižovatky od Obectova v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

V důsledku vedení spojů objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 6 min.

 

V termínu pokládky finální obrusné vrstvy (předpoklad 1 víkendový den)

nebude umožněn průjezd spojům linky 890303 (spoje ostatních zmíněných linek nejsou o víkendu vedeny) a spoje budou předčasně ukončeny (příp. začínat) v zastávce Bílá Lhota,Hrabí,střed, bez obsluhy dalších nácestných zastávek v úseku Bílá Lhota,Hrabí,středBouzov,nám.Bílá Lhota,Hrabí,střed.

Přesný termín úplné uzavírky „včetně BUS“ bude oznámen v předstihu.