Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3732 v Litovli, místní části Nasobůrky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 8. 2023 0:00 - 11. 8. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/3732 v Litovli, místní části Nasobůrky

Z důvodu výkopových prací na kanalizační přípojce dojde k úplné uzavírce silnice III/3732 u RD č. p. 172 v Litovli, místní části Nasobůrky.

Termín uzavírky: dne 11. 8. 2023 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890304, 890305, 890307, 890309, 890311 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 891376 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu dne 11. 8. 2023 (Pátek) od 00:00 hod. do 8:00 hod. a od 20:00 hod. do 23:59 hod.

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek s obsluhou stávajících zastávek bez omezení.


V termínu dne 11. 8. 2023 (Pátek) od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

Linka 890304

Spoje č. 17, 21, 23 a 20 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Nasobůrek po II/635 – II/373 Chudobín – III/3731 do stávající zastávky Haňovice,ZD, po otočení na ploše vedle vjezdu do areálu ZD budou pokračovat ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890305

Spoje č. 3, 5, 7, 9, 10 a 12 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Nasobůrek po II/635 – II/373 Chudobín – III/3731 – III/3732 Haňovice do stávající zastávky Haňovice,náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890307

Spoj č. 26 bude veden objízdnou trasou z Haňovic po III/3732 – III/3731 Chudobín – II/373 – II/635 Nasobůrky do stávající zastávky Litovel,Nasobůrky,Alibona a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890309

Spoj č. 7 bude veden objízdnou trasou z Nasobůrek po II/635 – II/373 Chudobín – III/3731 – III/3732 Haňovice do stávající zastávky Haňovice,náves, kde se otočí a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890311

Spoj č. 5 bude veden objízdnou trasou z Nasobůrek po II/635 – II/373 Chudobín – III/3731 – III/3732 Haňovice do stávající zastávky Haňovice,náves a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linka 891376

Spoje č. 1 a 2 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Haňovic po III/3732 – III/3731 Chudobín – II/373 – II/635 Nasobůrky do stávající zastávky Litovel,Nasobůrky,Alibona a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Litovel,Nasobůrky,cihelna nebude linkami 890304, 890305, 890307, 890311 a 891376 obousměrně obsluhována bez náhrady.


V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.