Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37314 v úseku Senička – Cakov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 9. 2022 0:00 - 10. 6. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37314 v úseku Senička – Cakov

Z důvodu celkové rekonstrukce mostů dojde k úplné uzavírce silnice III/37314 v místech dvou mostů ev. č. 37314-1 a ev. č. 37314-2 v úseku obcí Senička – Senice na Hané, místní část Cakov.

Termín uzavírky: od 8. 9. 2022 do 12. 6. 2023 10. 6. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891374, 891375, 891376 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

Stavební práce jsou rozloženy do dvou termínů:

  • od   8. 9. 2022 do 11. 9. 2022 úplná uzavírka silnice III/37314 – mimo BUS
  • od 12. 9. 2022 do 10. 6. 2023 úplná uzavírka silnice III/37314 – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 8. 9. 2022 do 11. 9. 2022 – úplná uzavírka silnice III/37314 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby obou mostů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 12. 9. 2022 do 10. 6. 2023 – úplná uzavírka silnice III/37314 – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Cakova po náhradní obsluze přemístěné zastávky Senice na Hané,Cakov,rest., kde se otočí v prostoru provizorní točny a budou pokračovat po III/37314 – III/37316 Vilémov – III/37315 Bílsko – III/37313 Senička do stávající zastávky Senička,rest. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 Víkendové spoje zmíněné linky 891375 budou začínat či končitpřemístěné zastávce Senice na Hané,Cakov,rest. a vedeny výše uvedenou objízdnou trasou se zajištěním obsluhy zastávek v Olbramicích a Loučce.

 

Zastávka Senice na Hané,Cakov,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále (směr Vilémov) do prostoru provizorní točny naproti RD č. p. 67 k náhradnímu označníku. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 374Linka 375Linka 376