Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37313 v obci Slavětín

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 5. 2024 0:00 - 17. 9. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37313 v obci Slavětín

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/37313 v místě mostu ev. č. 37313-1 v obci Slavětín.

Termín uzavírky: od 20. 5. 2024 do 17. 9. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890309 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 20. 5. 2024 do 26. 5. 2024

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky prostorem stavby bez omezení.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu od 27. 5. 2024 do 17. 9. 2024

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům č. 3, 7, 2, 4, 10 zmíněné linky, které budou vedeny ze zastávky Slavětín,rest. obousměrnou objízdnou trasou II/373 Ješov – Luká, s obsluhou zastávky Luká,nám. – III/37335 Veselíčko – Javoříčko – Střemeníčko, otočí se v prostoru před areálem firmy Remarkplast, zpět po III/37335 do náhradní zastávky Luká,Střemeníčko,pož.zbroj., po její obsluze budou pokračovat ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Slavětín,rozc. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Bouzov,Kovářov,náves nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Luká,Střemeníčko,pož.zbroj. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna (pro oba směry) na silnici III/37335 na náves do prostoru v blízkosti kaple.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Linka 933249

Zastávky Luká,Střemeníčko,pož.zbroj., Slavětín,rozc. a Bouzov,Kovářov,náves budou obsluhovány v původních polohách bez omezení.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 309