Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37313 v obci Senička

Změna v autobusové dopravě
6. 5. 2019 - 24. 6. 2019

Úplná uzavírka silnice III/37313 v obci Senička

Z důvodu rekonstrukce vozovky bude omezený průjezd obcí Senička i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 6.5. do 24.6.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891374, 891375 a 891376 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:
  1. Termín: 6.5. – 24.6.2019 – MIMO BUS
  2. Termín: 17.6. – 21.6.2019 – VČETNĚ BUS
 
1.termín:
Zmíněným úsekem bude umožněn průjezd spojům uvedených linek vždy po volné části vozovky.
 
 
2.termín:
Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po objízdných trasách:
 
Linky 891374, 891375
budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Senice na Hané,škola po silnici III/37313 (obslouží náhradní zastávku Senice na Hané,Odrlice,rozc.), III/3732 Odrlice, III/3732, III/3738 Bílsko, III/37313, III/37314 Cakov a dále ve své trase.
Zastávka Senička,rest. bude nahrazena zastávkou Senice na Hané,Odrlice,rozc., která bude přemístěna ze silnice III/37313 na sousedící místní komunikaci u areálu ZD v blízkosti křižovatky se silnicí III/3732, aby bylo možné otočení autobusů.
Na počátku obce Bílsko v blízkosti křižovatky silnic III/3738, III/37313 bude zřízena náhradní zastávka pouze pro výstup. 
 
Linka 891376
spoje č. 1, 2 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Senice na Hané,Cakov,rest. po silnici III/37314, III/37313 Bílsko, III/3738, III/3732 Odrlice, III/37313, místní komunikaci u ZD (obslouží náhradní zastávku Senice na Hané,Odrlice,rozc.),zpět na silnici III/3732 a dále ve své trase.
Zastávka Senička,rest. bude nahrazena zastávkou Senice na Hané,Odrlice,rozc., která bude přemístěna ze silnice III/37313 na sousedící místní komunikaci u areálu ZD v blízkosti křižovatky se silnicí III/3732, aby bylo možné otočení autobusů.
Zastávka Senice na Hané,Odrlice,rest. bude obsloužena dle platného jízdního řádu.
 
Vzhledem k délce objízdné trasy je nutné počítat se zpožděním spojů dotčených linek cca 5 – 10 minut.