Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3706 v obci Rohle

Změna v autobusové dopravě
17. 10. 2019 - 19. 10. 2019

Úplná uzavírka silnice III/3706 v obci Rohle

Z důvodu realizace příčných překopů na silnici III/3706 v obce Rohle (směr Strupšín) při akci „Výstavba ČOV a kanalizace – Kamenná, Rohle“ bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 17.10. (od 9:00 hod.) do 19.10.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 932271 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Rohle,střední zast. dále po silnici III/31545 Janoslavice – Bezděkov u Úsova – Police – s odbočením na silnici II/315 Dubicko – Hrabová – Vitošov – Leština – v Leštině ul. Družstevní do zastávky Leština,ObÚ a dále ve svých trasách.

Zastávky Rohle,hor.zast.; Brníčko,Strupšín,rest.; Brníčko,dol.zast.; Brníčko,rozc.; Lesnice,náves; Lesnice,sokolovna nebudou obsluhovány spoji, které jsou vedeny přes Rohli bez náhrady, kromě spoje č.10, který provede závlek z Leštiny do Lesnice a zpět do zastávky Leština,ObÚ a dále ve své trase. Tento spoj obslouží zastávky Lesnice,náves a Lesnice,sokolovna.

Spoje, které nejsou vedeny přes Rohli obslouží zastávky dle platného jízdního řádu.

 

Z důvodu zachování aspoň částečné obslužnosti obce Strupšín se Zábřehem / Šumperkem, budou na lince 930212 u sp.č. 9, 12 a 2 zavedeny alternativní závleky v úseku mezi zastávkami Brníčko,rozc.Brníčko,Strupšín,rest.

Spojení:

Strupšín – směr Zábřeh: závlek s odjezdem cca ve 4:35 hod. linka 930212/ sp.č. 2 veden již ze zastávky Brníčko,Strupšín,rest. tak, aby byl ve 4:43 hod. v zastávce Brníčko,rozc. dle jízdního řádu s možností přestupu na linku 930203 / sp.č. 2 (směr Šumperk), a dále s přestupem v zastávce Leština,ObÚ na linku 932271 / sp.č. 2 směr Zábřeh.

Strupšín – směr Šumperk: závlek s odjezdem cca ve 12:57 hod. od linky 930212 / sp.č. 9 ze zastávky Brníčko,rozc. do zastávky Brníčko,Strupšín,rest. a zpět s odjezdem cca ve 13:03 hod. linka 930212 / sp.č.12 ze zastávky Brníčko,Strupšín,rest. tak, aby byl ve 13:10 hod. v zastávce Brníčko,rozc. dle jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 7 minut.