Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3706 v obci Rohle

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
28. 10. 2019 - 21. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/3706 v obci Rohle

Z důvodu pokračujících stavebních prací při akci „Výstavba ČOV a kanalizace – Kamenná, Rohle“ dojde na silnici III/3706 v obci Rohle (směr Brníčko) k realizaci přípojek – „příčných překopů“ a tím k omezení silničního provozu i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 28.10. do 21.11.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 932271 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Po projednání se stavbou, bude dne 28.10.2019 (státní svátek ČR) umožněn průjezd spojům zmíněné linky uvedeným úsekem.

Od 29.10.2019 nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Rohle,střední zast. dále po silnicích III/31545 Janoslavice – Bezděkov u Úsova – Police – s odbočením na II/315 Dubicko – Hrabová – Vitošov – Leština ul. Družstevní do zastávky Leština,ObÚ a dále ve svých trasách.

Zastávky Rohle,hor.zast.; Brníčko,Strupšín,rest.; Brníčko,dol.zast.; Brníčko,rozc.; Lesnice,náves; Lesnice,sokolovna nebudou obsluhovány spoji, které jsou vedeny přes Rohli bez náhrady, kromě spoje č.10, který provede závlek z Leštiny do Lesnice a zpět do zastávky Leština,ObÚ a dále ve své trase. Tento spoj obslouží zastávky Lesnice,náves a Lesnice,sokolovna.

Spoje, které nejsou vedeny přes Rohli obslouží zastávky dle platného jízdního řádu.

 

Z důvodu zachování aspoň částečné obslužnosti obce Strupšín se Zábřehem nebo Šumperkem, budou na lince 930212 zavedeny alternativní závleky v úseku mezi zastávkami Brníčko,rozc.Brníčko,Strupšín,rest.

Na obě linky 932271 i 930212 budou vypracovány výlukové jízdní řády s platností od 29.10.2019, ve kterých budou upřesněny časové polohy spojů a obslužnost jednotlivých zastávek.