Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3703 v úseku Šumperk – Dolní Studénky

Změna v autobusové dopravě
1. 8. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/3703 v úseku Šumperk - Dolní Studénky

Z důvodu celkové rekonstrukce silnice III/3703 v úseku Šumperk – Dolní Studénky bude silniční provoz omezen i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.8. do 30.11.2019

Uzavřený úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930279, 930280, 931203, 932217 a 933280 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky „mimo BUS“, až do pokládky ložných a obrusné vrstvy. Samotná pokládka živičných vrstev bude realizována v níže uvedeném termínu cca 2 týdnů za úplné uzavírky „včetně BUS“.

Během současných stavebních prací bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.


V termínu od 28.10. do 10.11.2019 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, při které bude nutné vyloučit ze stavebního úseku i zmíněné autobusové linky.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,aut.st. – po silnici I/11 do Bludova – s odbočením na silnici I/44 Bludov – po silnici III/3704 do Sudkova s odbočením vpravo na silnici III/3703 do zastávky Sudkov,u rybníka a dále ve svých trasách.

Na zmíněné lince 930203 nebudou vypraveny sp. č. 11 a 14.

Zastávky Šumperk,stadion; Šumperk,PVT; Dolní Studénky,Králec,rozc.; Dolní Studénky,Králec,rozc.MK; Dolní Studénky,Králec; Dolní Studénky,rest.; Dolní Studénky,kostel nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Vzhledem k dlouhé docházkové vzdálenosti a nemožnosti otáčení autobusů v Sudkově bude zastávka Sudkov,ObÚ obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku na chodník u silnice III/3703 naproti evangelickému kostelu v Sudkově.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 10 minut.