Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3703 v úseku Šumperk – Dolní Studénky

Změna v autobusové dopravě
1. 8. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka silnice III/3703 v úseku Šumperk - Dolní Studénky

Z důvodu celkové rekonstrukce silnice III/3703 v úseku Šumperk – Dolní Studénky bude silniční provoz omezen i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.8. do 30.11.2019

Uzavřený úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930279, 930280, 931203, 932217 a 933280 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky „mimo BUS“, až do pokládky ložných a obrusné vrstvy.

Samotná pokládka živičných vrstev se bude realizovat v zatím blíže neurčeném termínu cca 3 – 4 týdnů za úplné uzavírky „včetně BUS“.

 

Během prvotních stavebních prací bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

 

Přesný termín úplné uzavírky „včetně BUS“ bude oznámen v předstihu. Zmíněné linky budou vedeny po zatím nestanovených objízdných trasách a budou na ně vypracovány výlukové jízdní řady, ve kterých bude upřesněna obslužnost jednotlivých zastávek, vedení spojů a jejich časová poloha.