Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3703 v úseku Dolní Studénky – Šumperk

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 6. 2022 0:00 - 29. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/3703 v úseku Dolní Studénky – Šumperk

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 3703-3 přes řeku Desnou dojde k úplné uzavírce silnice III/3703 v úseku Dolní Studénky – Šumperk.

Termín uzavírky: od 29. 6. 2022 do 29. 8. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930279, 930280, 931203, 932217, 933280 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linky 930203, 930280, 931203 a 933280

Spoje budou vedeny v Šumperku ze silnice I/11 ul. Jesenická obousměrnou objízdnou trasou – ul. Uničovská s náhradní obsluhou stávající zastávky Šumperk,Pramet – II/446 ul. Uničovská – III/44636 – III/44635 Dolní Studénky, místní část Králec – vpravo na místní komunikaci s obsluhou zastávky Dolní Studénky,Králec – vlevo III/3703 s obsluhou stávající zastávky Dolní Studénky,Králec,rozc. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoj č. 5 linky 930203 ze zastávky Šumperk,aut.st. bude uvedenou objízdnou trasou pouze projíždět, bez obsluhy nácestných zastávek, až do stávající zastávky Kolšov,rest. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 11 linky 930203 v místní části Králec obslouží pouze zastávku Dolní Studénky,Králec,rozc.

Spoje linek 931203 a 933280 budou mimořádně obousměrně obsluhovat i zastávku Dolní Studénky,Králec,rozc.

Zastávka Šumperk,stadion nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šumperk,Pramet.

Zastávka Dolní Studénky,Králec na silnici III/44635 před RD č. p. 20 nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 40 m dále na místní komunikaci naproti RD č. p. 204 do prostoru současného parkoviště k náhradnímu označníku.

Zastávky Šumperk,PVTDolní Studénky,Králec.rozc.MK nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linky 930279, 932217

Spoje budou vedeny v Šumperku ze silnice I/11 ul. Jesenická obousměrnou objízdnou trasou – ul. Uničovská s náhradní obsluhou stávající zastávky Šumperk,Pramet – II/446 ul. Uničovská – III/44636 – III/44635 Dolní Studénky, místní část Králec – vpravo na místní komunikaci s náhradní obsluhou zastávky Dolní Studénky,Králec – vlevo III/3703 s obsluhou stávající zastávky Dolní Studénky,Králec,rozc. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje těchto linek budou mimořádně obousměrně obsluhovat i zastávku Dolní Studénky,Králec na místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 204.

Zastávka Šumperk,stadion nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šumperk,Pramet.

Zastávka Šumperk,PVT nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 203Linka 217Linka 279Linka 280