Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37021 ul. Šternberská v Břidličné

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 4. 2023 0:00 - 8. 9. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37021 ul. Šternberská v Břidličné

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/37021 ul. Šternberská v místě mostu ev. č. 37021-1 přes Moravici ve městě Břidličná na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírka: od 11. 4. 2023 do 6. 10. 8. 9. 2023 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890921 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje č. 5 a 20, které začínají či končí v Bruntále budou ze stávající zastávky Rýžoviště,nám. vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/4401 Rýžoviště, nám. Míru, ul. 5. května – III/4401 Lomnice – I/45 Tylov – I/45 Valšov do stávající zastávky Valšov,žel.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

V úseku obcí Rýžoviště – Vajglov – Břidličná – Valšov nebudou tyto spoje obousměrně provozovány.

Zastávky Břidličná,Vajglov,sídliště; Břidličná,Vajglov,rest.; Břidličná,aut.st. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Spoje č. 3, 9, 23, 16 a 32, které začínají či končí v Břidličné budou vedeny ve své trase až do Břidličné do prostoru křižovatky III/37021 ul. Šternberská x ul. Polní x ul. Na Poličce, kde bude zřízeno provizorní obratiště a v ul. Polní obsluhována náhradou přemístěná zastávka Břidličná,aut.st.

Zastávka Břidličná,aut.st. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 400 m v blízkosti křižovatky III/37021 ul. Šternberská x ul. Polní k náhradnímu označníku.

 

Spoje č. 13, 15, 12, 28 a 30, které začínají či končí v Rýmařově budou vedeny ve své trase až do Břidličné do prostoru křižovatky III/37021 ul. Šternberská x ul. Polní x ul. Na Poličce, kde bude zřízeno provizorní obratiště a v ul. Polní obsluhována náhradou přemístěná zastávka Břidličná,aut.st.

Po otočení a obsloužení zastávky budou spoje pokračovat obousměrnou objízdnou trasou zpět po III/37021 Vajglov s obsluhou stávající zastávky Břidličná,Vajglov,rest. – II/440 Albrechtice u Rýmařova – II/445 Rýmařov – II370 Rýmařov, ul. Okružní do zastávky Rýmařov,aut.st.

V úseku obcí Břidličná – Velká Štáhle – Jamartice – Rýmařov nebudou tyto spoje obousměrně provozovány.

Zastávka Břidličná,aut.st. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 400 m v blízkosti křižovatky III/37021 ul. Šternberská x ul. Polní k náhradnímu označníku.

Zastávky Velká Štáhle,nad výkupem; Velká Štáhle,rest.; Velká Štáhle,Kovohutě; Velká Štáhle,rozc.; Rýmařov,Jamartice,rest.; Rýmařov,STS; Rýmařov,GP závod; Rýmařov,RD dopravní závod; Rýmařov,8.května RD; Rýmařov,8.května křiž. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 921