Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/37013 v obci Šumvald, místní část Břevenec

Změna v autobusové dopravě
18. 9. 2023 0:00 - 6. 10. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/37013 v obci Šumvald, místní část Břevenec

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/37013 v obci Šumvald, místní část Břevenec.

Termín uzavírky: od 18. 9. 2023 do 6. 10. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890321 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (mimo spoje č. 19, 36, 23 a 22) zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Břevenci po III/44629 s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Šumvald,Břevenec,křiž. – II/370 (přes křižovatku s III/37013) – II/370 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Šumvald,Břevenec,křiž. nebude obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 50 m zpět na silnici III/44629 následovně:

  • směr Šumvald na chodník v blízkosti RD č. p. 38 k náhradnímu označníku
  • směr Oskava na příjezdovou komunikaci a vymezovací pás v blízkosti RD č. p. 64 k náhradnímu označníku

Spoje č. 19, 36, 23 a 22, které končí či začínají v zastávce Šumvald,Břevenec,křiž. budou zastávku obsluhovat jako doposud v prostoru točny, kde jim bude umožněno i otáčení téměř po celou bodu stavby, mimo termíny 4. 10. 2023 až 5. 10. 2023, kdy budou autobusy provádět manipulační otáčení v prostoru křižovatky silnic II/370 (Libina) x III/37010 (Oskava) v blízkosti areálu firmy KATR s.r.o. V tomto termínu budou uvedené spoje obsluhovat náhradou přemístěnou zastávku Šumvald,Břevenec,křiž. na silnici III/44629.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění přibližně do 5 minut.