Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36916 v obci Hrabenov – průtah obcí

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 8. 2019 - 31. 12. 2019

Úplná uzavírka silnice III/36916 v obci Hrabenov – průtah obcí

Z důvodu celkové rekonstrukce silnice III/36916 v obci Hrabenov bude silniční provoz omezen i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.8. do 31.12.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930202 a 930219 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky „mimo BUS“, až do pokládky ložných a obrusné vrstvy.

Samotná pokládka živičných vrstev se bude realizovat v zatím blíže neurčeném termínu cca 3 – 4 týdnů za úplné uzavírky „včetně BUS“.

Během prvotních stavebních prací bude probíhat sanace opěrných zdí na několika místech v uvedeném úseku, kdy bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek okolo „posuvného pracovního místa“ po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

V průběhu úplné uzavírky „včetně BUS“ budou spoje zmíněných linek vedeny ze zastávky Šumperk,Temenice,Hasičský dům po obousměrné objízdné trase z III/36916 Šumperk / Temenice – III/36914 Bohdíkov – III/36914a Komňátka – II/369 Alojzov – do zastávky Ruda n.Mor.,žel.st. a dále ve svých trasách.

Autobusové zastávky Ruda n.Mor.,Hrabenov,rozc. k myslivně; Ruda n.Mor.,Hrabenov,hor.konec; Ruda n.Mor.,Hrabenov,kaple; Ruda n.Mor.,Hrabenov,obchod a Ruda n.Mor.,Hrabenov,dol.zast. nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Přesný termín úplné uzavírky „včetně BUS“ bude oznámen v předstihu. Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řady.