Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36915 v obci Hostice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 10. 2018 - 16. 12. 2018

Úplná uzavírka silnice III/36915 v obci Hostice

Termín:  od 8.10.2018 do 16.12.2018

Uzavřeným úsekem je vedena linka 930202 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při úplné uzavírce nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a dotčené spoje linky 930202 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede obousměrně po souběžné místní komunikaci v obci Hostice. Vlivem objízdné trasy nebude obousměrně obsluhována zastávka Ruda nad Moravou, Hostice, has.zbroj.