Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3684 ve městě Štíty

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
24. 4. 2023 0:00 - 18. 5. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice III/3684 ve městě Štíty

Z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/3684 ve městě Štíty směr Jedlí.

Termín uzavírky: od 24. 4. 2023 do 18. 5. 2023 14. 5. 2023 (předčasně ukončeno)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930279, 932274, 932287 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 930279

Spoj č. 7 se po obsluze zastávky Jedlí,záv. otočí a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou III/3681 Jedlí – II/368 – Horní Studénky – II/368 Štíty ul.  Pod Petrovem – I/43 ul. Na Pilníku s obsluhou zastávky Štíty,nám. odkud bude pokračovat ve své trase směr Cotkytle dle platného jízdního řádu.

Zastávky Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 10 se po obsluze zastávky Štíty,Crhov,dol.konec otočí a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou III/3681 – Cotkytle s obsluhou zastávek Cotkytle,U stráně; Cotkytle,vozovna ČSAD; Cotkytle,ObÚ – II/368  s obsluhou zastávky Štíty,samota– Štíty, ul. Cotkytelská – ul. Školní do zastávky Štíty,škola a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Štíty,pila; Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,Crhov,rest. nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 932274

Spoje budou vedeny ze zastávky Štíty,nám. obousměrnou objízdnou trasou I/43 ul. Na Pilníku s obsluhou zastávky Štíty,Na pilníku pouze pro výstup – II/368 ul. Pod Petrovem – II/368 Horní Studénky – III/3681 do zastávek Jedlí,Na rovince; Jedlí,U Rýznarů pouze pro  výstup – Jedlí do zastávky Jedlí,u kříže, poté se otočí a budou pokračovat po III/3681 – II/368 a dále ve svých trasách směr Svébohov dle platného jízdního řádu. Vybrané spoje budou provádět závlek do zastávky Jedlí,záv.

Zastávky Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Jedlí,záv. bude obsluhována pouze vybranými spoji.

 

Linka 932287

Spoj č. 6 bude veden budou vedeny ze zastávky Štíty,nám. jednosměrnou objízdnou trasou I/43 ul. Na Pilníku – II/368 ul. Pod Petrovem – II/368 Horní Studénky – III/3681 do zastávek Jedlí,Na rovince; Jedlí,U Rýznarů pouze pro  výstup – Jedlí – do zastávky Jedlí,u kříže, poté se otočí a budou pokračovat po III/3681 – II/368 a dále ve své trase směr Svébohov dle platného jízdního řádu.

Zastávky Jedlí,záv.; Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 10 bude začínat v zastávce Štíty,nám. a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou I/43 ul. Na Pilníku – II/368 ul. Pod Petrovem – II/368 Horní Studénky – III/3681 do zastávek Jedlí,Na rovince; Jedlí,U Rýznarů pouze pro  výstup – Jedlí – do zastávky Jedlí,u kříže, poté se otočí a budou pokračovat po III/3681 – II/368 a dále ve své trase směr Svébohov dle platného jízdního řádu.

Zastávky Jedlí,záv.; Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,škola, Štíty,záv., Štíty,nový záv. nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 274Linka 279Linka 287