Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3684 u města Štíty

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
3. 6. 2024 0:00 - 22. 6. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/3684 u města Štíty

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/3684 u města Štíty.

Termín uzavírky: od 3. 6. 2024 do 19. 6. 2024 22. 6. 2024 (předčasně ukončeno) 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930279, 932274, 932287 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Aktuálně v termínu od 20. 6. 2024 do 22. 6. 2024.

Více informací k  vedení linek naleznete zde.


Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 930279

Spoj č. 7 bude po obsluze zastávky Jedlí,záv. veden jednosměrnou objízdnou trasou  zpět III/3681 Jedlí – II/368 – Horní Studénky – II/368 Štíty ul.  Pod Petrovem – I/43 ul. Na Pilníku s obsluhou zastávky Štíty,na pilníku (pouze pro výstup) – nám. Míru do zastávky Štíty,nám. odkud bude pokračovat ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 10 se po obsluze zastávky Štíty,Crhov,dol.konec otočí a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou III/3681 – Cotkytle s obsluhou zastávek Cotkytle,Království; Cotkytle,garáž; Cotkytle,ObÚ – II/368  s obsluhou zastávky Štíty,samota– Štíty, ul. Cotkytelská – ul. Školní do zastávky Štíty,škola a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávky Štíty,pila; Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,Crhov,rest. nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 932274

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Štíty,nám. obousměrnou objízdnou trasou I/43 ul. Na Pilníku – II/368 ul. Pod Petrovem – II/368 Horní Studénky – III/3681 Jedlí do zastávky Jedlí,u kříže, poté se otočí a budou pokračovat po III/3681 – II/368 a dále ve svých trasách směr Svébohov dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou provádět závlek do zastávky Jedlí,záv.

Zastávky Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Jedlí,záv. bude obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávky Jedlí,Na rovince; Jedlí,U Rýznarů; Štíty,Na pilníku budou obsluhované na objízdné trase pouze pro výstup.

 

Linka 932287

Spoj č. 6 bude veden budou vedeny ze zastávky Štíty,nám. jednosměrnou objízdnou trasou I/43 ul. Na Pilníku – II/368 ul. Pod Petrovem – II/368 Horní Studénky – III/3681 do zastávek Jedlí,Na rovince; Jedlí,U Rýznarů pouze pro  výstup – Jedlí – do zastávky Jedlí,u kříže, poté se otočí a budou pokračovat po III/3681 – II/368 a dále směr Svébohov dle platného jízdního řádu.

Zastávky Jedlí,záv.; Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 10 bude začínat v zastávce Štíty,nám. a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou I/43 ul. Na Pilníku – II/368 ul. Pod Petrovem – II/368 Horní Studénky – III/3681 do zastávek Jedlí,Na rovince; Jedlí,U Rýznarů pouze pro  výstup – Jedlí – do zastávky Jedlí,u kříže, poté se otočí a budou pokračovat po III/3681 – II/368 a dále směr Svébohov dle platného jízdního řádu.

Zastávky Jedlí,záv.; Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,škola, Štíty,záv., Štíty,nový záv. nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 274Linka 279Linka 287