Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36717 v obci Čelčice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 8. 2022 0:00 - 15. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36717 v obci Čelčice

Z důvodu rekonstrukce železničního svršku dojde k úplné uzavírce silnice III/36717 v místě žel. přejezdu P7579 v obci Čelčice (směr Skalka).

Termín uzavírky: od 1. 8. 2022 do 15. 8. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Tvorovic dále po III/43321 – před křižovatkou III/43321 x III36719 „u větrníku“ s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Klenovice na Hané,obchod – vlevo III/36719 Pivín – vpravo II/433 – vpravo III/36717 Skalka – místní komunikací okolo OÚ s obsluhou stávající zastávky Skalka,lázně – III/36717 s obsluhou stávající zastávky Skalka – II/433 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Spoj č. 88 bude za Skalky veden objízdnou trasou po III/36717 – II/433 Výšovice – III/36711 Bedihošť – II/367 – III/4341 Otonovice do zastávky Hrubčice,Otonovice.

Zastávky Čelčice,žel.st. a Čehovice nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Vybrané spoje, které začínají či končí v zastávce Čelčice,žel.st. budou náhradou obsluhovat zastávku Čelčice.

 

Vybrané spoje, které obsluhují obec Čehovice nebudou obousměrně provádět závlek do zastávky Čelčice,žel.st. a obslouží pouze zastávku Čelčice.

 

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou po otočení ve Skalce vedeny zpět po III/36717 na silnici II/433 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

 

Zastávka Čelčice,žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovaná zastávka bude Čelčice.

Zastávka Klenovice na Hané,obchod nebude u vybraných spojů obsluhována v původní poloze s náhradou na III/43321 před křižovatkou s III/36719 „u větrníku“ k náhradním označníkům.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 932