Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/36717 v obci Čelčice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 8. 2022 0:00 - 15. 8. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/36717 v obci Čelčice

Z důvodu rekonstrukce železničního svršku dojde k úplné uzavírce silnice III/36717 v místě žel. přejezdu P7579 v obci Čelčice (směr Skalka).

Termín uzavírky: od 1. 8. 2022 do 15. 8. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Tvorovic dále po III/43321 – před křižovatkou III/43321 x III36719 „u větrníku“ s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Klenovice na Hané,obchod – vlevo III/36719 Pivín – vpravo II/433 – vpravo III/36717 Skalka – místní komunikací okolo OÚ s obsluhou stávající zastávky Skalka,lázně – III/36717 s obsluhou stávající zastávky Skalka – II/433 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Spoj č. 88 bude za Skalky veden objízdnou trasou po III/36717 – II/433 Výšovice – III/36711 Bedihošť – II/367 – III/4341 Otonovice do zastávky Hrubčice,Otonovice.

Zastávky Čelčice,žel.st.Čehovice nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Vybrané spoje, které začínají či končí v zastávce Čelčice,žel.st. budou náhradou obsluhovat zastávku Čelčice.

 

Vybrané spoje, které obsluhují obec Čehovice nebudou obousměrně provádět závlek do zastávky Čelčice,žel.st.obslouží pouze zastávku Čelčice.

 

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou po otočení ve Skalce vedeny zpět po III/36717 na silnici II/433 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

 

Zastávka Čelčice,žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovaná zastávka bude Čelčice.

Zastávka Klenovice na Hané,obchod nebude u vybraných spojů obsluhována v původní poloze s náhradou na III/43321 před křižovatkou s III/36719 „u větrníku“ k náhradním označníkům.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 932